WSPÓŁPRACA
MCC PARTNER Sp. z o.o.

Oferowane usługi doradcze wykonujemy na terenie całego kraju.

Do każdego zamówienia podchodzimy indywidualnie, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, standardów zawodowych i z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

Wykonując nasze usługi łączymy wieloletnie doświadczenie i wiedzę praktyczną z aktualnym stanem wiedzy teoretycznej z dziedziny prowadzenia działalności gospodarczej, finansów, marketingu i zarządzania.

Koszt wykonania naszych prac doradczych uzależniony jest od następujących czynników:

przedmiotu pracy (w tym jego charakteru i złożoności)
dostępnych informacji
pracochłonności prac
terminu realizacji zamówienia