Nasz ZESPÓŁ

Zespół konsultantów MCC PARTNER tworzą następujący specjaliści:

dr Zbigniew Pawlak Prezes Zarządu, rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy, specjalista z zakresu organizacji i zarządzania oraz wyceny nieruchomości i przedsiębiorstw.

Andrzej Jakubaszek biegły sądowy, specjalista ds. wyceny ruchomości oraz ekonomiki przedsiębiorstw.

dr Adam Kaliszyk specjalista z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw.

Michał Matynia rzeczoznawca majątkowy, biegły sądowy, specjalista ds. wyceny nieruchomości i ruchomości.

dr Andrzej Smoleń specjalista z zakresu organizacji, zarządzania i marketingu.