Management Consulting Centre "PARTNER" Sp. z o.o.

ul. Drzeworytników 55, 01-341 Warszawa

telefon: (22) 665 19 52, 602 247 099
e-mail: biuro@mccpartner.com.pl

KRS nr 0000183542 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)
REGON: 015627925
NIP: 5222707234

Masz pytania? Napisz od nas

Z przyjemnością udzielimy odpowiedzi na Twoje pytania.